Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-18 19:48:34
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 30
Message-ID: 33d979a75d134f2bd0d58a6188420539@tioat.net

gpg: Signature made Sat Feb 18 19:48:33 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/18/2012 06:17 PM, Tommmo wrote: > "Danijel Turina" wrote in message > news:648dc179cbfb48954f2b92bdeaf64c21@tioat.net... >> Realna vrijednost kisika se sastoji u tome da bi bez njega izumrli svi >> aerobni organizmi, odnosno preživjela bi stvorenja koja žive na crnim >> dimnjacima u marijanskoj brazdi i slični ekstremofili. > > Ma nema ti ova prepirka veze sa kisikom. Znam, ali sjetio sam se tog primjera kao ograničenja inače valjane ideje o tome da cijenu definira nečija spremnost da je plati. > To ovaj vib misli da je moguce promijeniti cijenu novca tako da Hrvatski > proizvod bude jeftin vani a da nikakvih drugih posljedica ne bude. Pa je > izmislio pojmove "cijena" i "realna vrijednost". Kao, cijena kune je veca od > njene realne vrijednosti. Cijena kune je koliko ih možeš dobiti za gram zlata. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle