Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-23 13:41:07
Grupe: hr.soc.politika,hr.soc.religija
Tema: Re: Marks i Isus
Linija: 22
Message-ID: 2ee4321f007986e7caa23beb1d12a8f6@tioat.net

gpg: Signature made Thu Feb 23 13:41:06 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/23/2012 01:37 PM, Grizzly wrote: >> > >> >Stvar je u tome da je marksizam zapravo samo re-brandirano krąćanstvo. >> >Svi osnovni elementi na temu pravedne sirotinje i zlih bogataąa i >> >općenito inverzije svake pameti s ciljem "socijalne pravde", to je sve > Marx nije govorio o pravednoj sirotinji i zlim bogatasima nego > oklasama koje po sevi nisu ni pravedne niti zle. Joj daj šuti s tim glupostima. Da je tako ne bi bilo koncepta revolucije i diktature proletarijata. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle