Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-22 21:35:30
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Uskoro stiže veštačko meso
Linija: 37
Message-ID: 2d6184e8e66fa0702c0e5e27ae922284@tioat.net

gpg: Signature made Wed Feb 22 21:35:29 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/22/2012 09:33 PM, Tomislav Portada wrote: > "Petar Bjelčić" wrote: >> >> "Tomislav Portada" wrote: >> >>> Ja bih rekao da je jedna od prednosti takvog postupka >>> što se njime izbjegava nanošenje patnje životinji, prema >>> tome, s etičke je strane takav proizvod prihvatljiviji od >>> mesa zaklane životinje. >> >> Sve što živi, mora umrijet, nasilno ili prirosno, i pri tome može >> i ne nemora trpit bol. Bol je osječaj života. >> >> Umjetnim uzgojem mesa, za životinje bi nastupilo najteže >> doba. Ne bi ni postojale, znaći ne bi ni došle na svijet, istina >> ne bi trpile bol, ali ne bi ni ljepotu života, pa ma kako kratka >> bila. > > http://digitaldaily.allthingsd.com/files/2010/02/double-facepalm.jpg > >> Ti se u biti zalažeš za planet bez života, osječaja i svijesti. > > http://images.retecool.com/uploads/reet-triple-facepalm.jpg Tu bi se i Q, Sisko i general Martok imali matarijala primati za glavu. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle