Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 20:29:52
Grupe: hr.soc.politika,hr.soc.religija
Tema: Re: Iran spreman da izvrsi preventivni udar
Linija: 17
Message-ID: 2ad9ce2549fdc3d5aa86217a5bef7cf9@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 20:29:52 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 08:24 PM, Melissa wrote: > laganini zaboravio si se. Ovo pises kao Zli Zec a do sad > si pisao kao laganini... Ja ne znam s čim se je taj fiksao ali nije dobro za mozak. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle