Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 19:54:45
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Zivela Narodna Republika Kina
Linija: 17
Message-ID: 1e6386d9c90b21f88222ab3d7410ab89@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 19:54:45 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 07:53 PM, Mihael wrote: > > Ne uzimaš u obzir inherentnu nesposobnost Kineza da razmišljaju strateški. Ma daj. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle