Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 12:57:29
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Egzorcist
Linija: 25
Message-ID: 1c6bddfb75da5b9ad937c250bbd21759@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 12:57:29 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 11:24 AM, Rado wrote: > On 02/20/2012 11:08 AM, Melissa wrote: > >> Argumente sam dao. Daj sad ti svoje. U Bibliji lepo pise >> da je raspet i umro ... >> Doduse pise da je ustao i uzneo se kao raketa na nebo, >> poput supermena... >> > > I onda ćeš poslije prigovarati kako nema ozbiljnih religijskih diskusija > na grupi... Nisam primjetio da si išta suvislo rekao. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle