Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 08:59:45
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 24
Message-ID: 1c67d73026587398fb8c2efac878be78@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 08:59:44 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 12:22 AM, vib wrote: > On Feb 19, 11:26 pm, Deadly Dirk wrote: > >> potrosnju. Pitanje je bi li ti platio rupu koju ja iskopam i koliko? Ako >> se uspijemo dogovoriti o cijeni, onda je ono sto ti kupujes moj rad, >> potreban da bi se iskopala rupa. > > A ne, rupa se kupuje, ne rad. :) Tako je, jer u krajnjoj liniji ti možeš kopati rupu žlicom za kavu, potrošiti na to pola života i reći da je njena vrijednost ogromna, a netko drugi triput zamahne bagerom i gotovo. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle