Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 22:37:52
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Gdje Nestade PRprvi?
Linija: 17
Message-ID: 1be79c45c664beeb37d1fa397fde7918@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 22:37:52 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 10:30 PM, slika wrote: > A.k.a. Bijesprvi? > Zasto ne tvita? Sad je Bjesomar na vlasti pa nema potrebe. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle