Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 18:32:49
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Iran spreman da izvrsi preventivni udar
Linija: 25
Message-ID: 162030da77e81ec03c8344851a52a16c@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 18:32:47 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 06:27 PM, Mighty Boosh wrote: > Propali bi za sat-dva ako su im jedina odbrana Kur'an, poster > Homeinija i nindza - ratnice. Dovoljno je da Iranci nastave raditi luđačka sranja još neko vrijeme pa će Kinezi sami doći Amerikancima i reći "gle, ili ih vi roknite, ili ćemo ih mi roknut, ili ih roknite a mi ćemo se pretvarat da nismo vidjeli, mi samo hoćemo jeftini dizel za tvornice plastičnog smeća a ne da nam se više slušati ta glupa sranja". Budallasi i Budallatojasi koji mašu atomskim bombama na svjetskoj benzinskoj pumpi naprosto nisu dobri za biznis i zato se iranskom režimu piše što i Saddamu. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle