Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 16:50:46
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 18
Message-ID: 0a8c02bf5976ad440a1fc80d53f1f879@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 16:50:45 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 04:33 PM, Grizzly wrote: > Ni to nije, tocno - naprotiv. Procitaj Komunisticki manifest. A jebote što ti misliš da su me učili na predmetu "marksizam i socijalističko samoupravljanje", jebi si mater s tim. Nisi ti jedini čitao ta govna, ali vjerujem da si jedini u tome uživao. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle