Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 15:24:17
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Dusanu Vukoticu ulica u Zagrebu?
Linija: 25
Message-ID: 08470c323c46f38697a7e90bade0ba5a@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 15:24:16 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 2/21/12 3:18 PM, Kutle Boy wrote: >> Necuveno bi bilo da veliki Dusan Vukotic dobije malu cvijetnu ulicicu u >> Dubravi koja na svom kraju izlazi na veliku aveniju Gojka Suska. >> >> Komentari? > > > Neka se i ta mala ulica preimenuje u Prilaz Gojka Suska Da nije bilo Gojka Šuška mi bi sad u centru Zagreba slušali srpski i narodnjake. Oh wait... -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle