Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 08:47:08
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Oni su i slovensko blago :o(
Linija: 22
Message-ID: 0333291c19cf95b0052b1afdceed4414@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 08:47:08 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 04:29 AM, Zli_Zec wrote: >> > Čudno da se Zec nije javio, i pojasnio, da Romi imaju svoje posebno >> > ustrijstvo(koje je opevao njegov idol Kusturica), > !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! > > ŠTA JA IMAM S TIM TURČINOM???????????? > > A POGOTOVO SA CIGANIMA??????????????? Ciganija prirodno pokreće asocijacije na tvoj način života i ponašanje. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle