Prikaz pojedinačne poruke
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-18 17:14:29
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 40
Message-ID: af4ddc68ecac666bc209e6734da3bd45@tioat.net

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

On 02/18/2012 05:08 PM, Tommmo wrote:
> "Danijel Turina"  wrote in message 
> news:7f9131257805f45b643dbcb1ee3cf644@tioat.net...
>>>> nemaju nikakvog dodira sa stvarnošću. Naime problem sa Sovjetskim
>>>> savezom nije bio u tome što je socijalistički nego u tome što je
>>>> diktatura.
>>> Socijalizam moze funkcionirati samo kao diktatura, nikako drugacije.
>> To uopće nije istina; u Švedskoj i Francuskoj, primjerice, sasvim dobro
>> funkcionira kao parlamentarna demokracija.
> 
> To su socijalni kapitalizmi a ne socijalizmi kakve bi tipicni socijalisti 
> htjeli.

Imajući u vidu da se u Americi za svakoga tko zagovara koncept bilo
kakvog safety neta za siromašne govori da je socijalist, smatram sasvim
korektnim države koje su organizirane oko koncepta jakih i državno
implementiranih socijalnih prava/privilegija zvati socijalističkima.
Lijeve stranke u tim državama otvoreno se koriste retorikom i principima
marksizma, a izostaje jedino diktatorski aspekt, dakle odustali su od
koncepta diktature proletarijata i koriste se mehanizmima parlamentarne
demokracije kako bi implementirali marksističke ciljeve. Rekao bih da je
tu kapitalizam više toleriran kao nužno zlo nego istinski prihvaćen i
ideološki cijenjen kao u Americi.

> Pogledaj samo ove na ovoj grupi. Ti ne trpe niti obicne poduzetnike 
> a kamo li tajkune kakvima Svedska i Francuska obiluje. 

Naše autohtone biljke odrasle na samoupravnom socijalizmu priča su za sebe.

- -- 
http://www.danijel.org/
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iEYEAREKAAYFAk8/zmUACgkQU8G6/NHezOdOKACgrLiEOcaTIMrPgIr4OW14Syap
1aIAn0OYr5bMf25FauiM6FI8BODTdVGC
=xPor
-----END PGP SIGNATURE-----

toggle