Članak
ČLANCI

Suprotnost ljudskom

indeks


Martina Zagar wrote:
> > Ovo zapravo nema kraja, nema sanse da istina pobijedi. Ne mogu podnijeti
> > cinjenicu da je to default stanje ovog svijeta.

Misliš, septička jama neće postati čisto vrelo s kojeg piju i lav i ovca? :) Neće, zato što ovaj tip svijeta privlači tip duše kojemu odgovaraju pravila koja su tu postavljena, a odbija tip duše koji želi nešto bolje, u čemu ima više Božanske kvalitete. Zbog toga postoji (ne)prirodna selekcija koju je svojim pravilima nametnuo vrag, a koja pod krinkom anahatičnih koncepata kreira najveće zamislivo zlo. Ovo što tu vidiš, ta septička jama, to ti je anahata, to je ono o čemu sam pričao. Pažljivo čitaj sve sudionike, pogotovo trashere, i vidjet ćeš da se apsolutno svi koriste anahatičnim konceptima, da se na njih pozivaju, njima se pravdaju, dakle sve je to zapravo ista razina iluzije i zla kao radost majke zbog rođenja djeteta i radost cure zbog toga što ima dečka i sad konačno s nekim može napraviti samo svoj svijet. To ti je potpuno ista razina; ako njih pitaš uvijek će ti izaći s anahatičnim elementima, sve se to svodi na ljudskost, na ljubav, na takve pizdarije. Nisam pisao na pamet kad sam rekao da apsolutno sva zla imaju ljubav za temelj. To je rezultat dugog i kvalitetnog razmišljanja, nisam ja netko tko će izaći s takvom tezom ako ju nije promišljao i testirao barem deset godina zajedno s pet drugih, alternativnih teza. Suprotnost gnjusnosti i mržnji nije ljubav. Suprotnost gnjusnosti, mržnji i ljubavi je vađra, inicijacija u prvu razinu iznad anahate. Kad mi se to desilo, 1997. u 4. mjesecu, nisam isprve shvatio o čemu se radi budući da tu nema apsolutno ničega od onoga o čemu pričaju kakti prosvijetljeni duhovnjaci, dakle da je put prema Bogu ljubav, i da prema gore imaš samo veću ljubav. Ne. Imaš nešto toliko drugačije i neočekivano, hladno plavo ledeno svjetlo duboke, tvrde, mirne svijesti, toliko neočekivano i drugačije da samo u dva jezika na svijetu postoji riječ za to, dorje i vajra, i samo na par mjesta se spominje, toliko rijetki su takvo nešto uopće iskusili i toliko je to iznad religijskog main streama. O vađri nećeš čuti ni od Sai Babe, ni od Mahešvaranande ni od Maharišija, jer nitko od njih nije u nju iniciran. E to, to je suprotnost svijetu. To je nešto različito, posve drugačije. Ne ljubav. Ljubav je ono što Krivokuća i Felix osjećaju prema Sanat Kumari.


Danijel Turina


toggle