Članak
ČLANCI

O sotonizmu i gorim stvarima

indeks


On 09/27/2011 12:56 AM, Ratko Jakopec wrote:
> > On Mon, 26 Sep 2011 23:54:14 +0200, Melissa wrote:
> > 98> > Ako nisam silovao djevice i palio crne svijeće, onda ne znam?
> >
>> >> To ne rade sotonisti...
> >
> > Dejanović se tješi da nije sotonist ako nije palio svijeće, to ti je
> > njegov svijet, duhovna osoba, lik koji hoda po vodi, sotonost, lik koji
> > pali crne svijeće.

Mislim da ti miješaš pojmove "sotonist" i "sluga Sotonin".

Sotonist je u pravilu osoba koja iz nekih razloga histerično prosvjeduje protiv kršćanstva i crkve, pa namjerno radi sve suprotno od crkvenog nauka, smatrajući da je crkva toliko fundamentalno loša stvar, da ako ona nešto naučava, istina i dobro moraju ležati u suprotnom smjeru. Praksa sotonizma je sukladno tome manje-više karikatura kršćanske prakse.

Iz definicije je jasno da sotonist ne mora nužno biti loša osoba. Naime crkva je takvo leglo opačina i licemjerja, napučeno takvim gadovima, da među sotonistima imaš hrpu ljudi koji su prije pohađali katoličke škole i sl., dakle toliko im se zamjerila crkva, da su zaključili da je ona esencija zla, i sve što joj je suprotno mora biti barem vrijedno istraživanja, ako već ne i dobro. S druge strane, crkva voli o sebi misliti kao o riznici svakog dobra i pravednosti, pa je njoj "sotonist" osoba koja naučava i prakticira sotonsko zlo, ne razumijevajući da neki ljudi crkvu smatraju sotonskim zlom koje naučava laž.

"Sluga Sotonin" je, pak, potpuno drugačija kategorija. Naime, ako uzmemo da postoji biće koje na svijetu ima vrlo visok stupanj vlasti, a koje je odgovorno za koordinaciju zlih stvari kojima svijet obiluje, onda je sluga tog bića osoba koja u praksi provodi stvari koje su sukladne Sotoninoj volji i namjerama, dakle čini djela duhovne tame i mržnje prema dobru i istini. Rekao bih da takvih ima najmanje među deklariranim sotonistima, koji su u stvari osobe ojađene Sotoninim slugama u religijskim odorama, pa u svojoj naivnosti i neukosti smatraju da će inverzijom simbolike zla koje su percipirali i doživjeli postići usmjerenje prema dobru.

Dejanović dakle nije sotonist, on je Sotonin sluga. On je osoba koja iz mračne svijesti čini mračna djela laži, klevete, zavisti, pakosti, ljubomore, i bavi se huškanjem svjetine na osobe kojima je zavidan. Osim toga je licemjer, koji otrovne misli, želje i djela pokušava zapakirati u sladunjavu ambalažu, a kad netko prema zlu koje on utjelovljuje osjeti mržnju i gađenje, Dejanović ga licemjerno proglašava "sotonistom".

E pa ako mrziti takve licemjerne gadove znači biti sotonist, onda je sotonizam stanje ljubavi prema istini i vrlini.


Danijel Turina


toggle