Članak
ČLANCI

Frustracija bespomoćnog Boga

indeks


On 06/12/2011 08:58 AM, Zeljana Prodan wrote:
>>> >>> Ono što je meni zanimljivo je da ne vidim što bi ti mrzitelji mogli
>>> >>> smisleno reć zašto je homoseksualni odnos nešto loše.
>> >>
>> >> To je protuprirodno zato što je Jahve rekao da ne valja, a on je stvorio
>> >> prirodu, pa zna najbolje. :)
>> >>
> >
> > A ko je stvorio pedere i lezbijke (s njihovom istospolnom
> > orijentacijom)? Oni, bit će, nisu dio prirode. :)

E to je taj problem koji ovi nisu u stanju racionalno riješiti pa pribjegavaju bacanju pepeljara. Naime, ako je homoseksualnost prirodno stanje, tko je stvorio to prirodno stanje? Ako Bog, zašto taj isti Bog u Bibliji govori da je to stanje grešno i sablažnjivo? Ako vrag, zašto Bog dopušta da vrag intervenira u njegovu kreaciju stvarajući sablazni? Ako se radi o bolesnom stanju, tko dopušta bolesti i zašto? Ako Bog, zašto? Ako netko drugi, zašto Bog to dopušta?

Tu onda neizbježno dolazimo do pitanja zla u svijetu: ako ga je stvorio Bog, onda je Bog doslovno zlo-tvor, tvorac zla. Ako ga nije stvorio Bog nego netko drugi, zašto je Bog stajao sa strane i to dopustio? Je li ravnodušan, bespomoćan ili podržava zlotvora?

Tu se onda vjernici sjete slobodne volje - kao, zlo u svijetu ima ljudsku slobodnu volju za uzrok. To je glupost, budući da hrpa zlih stvari na svijetu nema veze s ljudima. Onaj potres u Japanu nisu napravili ljudi. Potres u Indoneziji, Čileu i Haitiju nisu napravili ljudi. Pleistocenska ledena doba nisu napravili ljudi. Poplave u Bangladešu nisu napravili ljudi. Viruse i bakterije nisu napravili ljudi. Ljudi su sa svojom slobodnom voljom odgovorni samo za dio uzroka patnje i zla na svijetu. Isto tako, ako je slobodna volja nacista bila uzrok patnje Židova za vrijeme WW2, zašto Bog nije uslišao patnje Židova i pobio naciste, onako kako piše u Bibliji da to voli činiti; zašto nije poslao istog onog anđela smrti koji je udario na prvorođenca u Egiptu, ili onog koji je udario na Sodomu i Gomoru, zašto nije udario na naciste da se vidi tko je Jahve nad vojskama? E to ja pitam one kojima smetaju pederi. Ako Jahvetu smetaju pederi, zašto mu nisu smetali Hitler i nacisti? Zašto naciste nije pobio Jahve, nego su to morali činiti saveznici s vojskama? Očito su Vojske nad Jahvom. Pravo pitanje radi kojeg vjernici postaju toliko nesigurni da pribjegavaju nasilju je dakle zašto biblijski Bog nema nikakvog utjecaja nad stvarnošću, pa se u prirodi normalno dešavaju stvari koje on kakti mrzi? Ako su pederi neprirodni, zašto postoje? Zašto ih je Bog stvorio ili dopustio njihov nastanak? Zašto ih nije satro munjom nebeskom, nego umjesto toga njegovi "vjernici" moraju pedere gađati pepeljarama. Bog jamačno ima bolje stvari od pepeljare za baciti na one koje mrzi? Isto tako, pitanje je jesu li veće zlo muški koji drugim muškima puše kurac, ili ovi koji bi ih zbog toga ubili?

Nema nikakve razlike između nacista i ovih koji mrze pedere. Tako su nacisti mrzili Židove, ponašajući se kao da je biti Židov stvar izbora, kao da je to nešto loše, grijeh koji je netko odabrao činiti i sad ga treba staviti u koncentracioni logor, ili bolest od koje ga treba liječiti ubojstvom. Da se razumijemo, oni koji vele da su pederi bolesni i da ih treba liječiti ne misle na liječenje kakvo prolaze kratkovidne osobe ili osobe s dijabetesom, nego onakvo kakvo su prolazili Židovi u Aušvicu. Oni misle da pedere treba zatvoriti u neku modernu verziju konclogora i tamo ih ubijati drogama. Ja se slažem da homoseksualnost u popriličnom broju slučajeva izgleda kao nekakva anomalija, i da su pederi u velikom broju slučajeva tako sjebani da sam sklon misliti da je homoseksualnost samo jedna od manifestacija dubljeg problema, kao recimo kod Nasha, kojemu je homoseksualnost bila jednako manifestacija psihičke bolesti kao i shizofrenija. Pitanje je samo što tu ima smisla raditi. Ja zagovaram pasivni pristup, u smislu da treba pustiti homoseksualce na miru, a ako je neki od njih toliko patološka osobnost da osim homoseksualnosti manifestira i ozbiljnije znakove psihoze, onda treba poduzeti iste mjere kao i u slučaju takvih osoba koje nisu homoseksualne. Dakle lik koji čuje glasove u glavi koji mu govore da nekoga treba zatući sjekirom je opasnost neovisno o tome diže li mu se kurac na muške ili ženske. Ali ako mu se samo diže kurac na muške, a neki drugi muški taj njegov kurac želi u svom šupku, što se mene tiče samo neka izvole, to su njihova posla. U svemu tome ostaje činjenica da se u stvarnosti dešavaju stvari koje biblijski Bog ne bi dopustio da je gospodar stvarnosti, i činjenica je da Jahve ne samo da nije nad vojskama, nego nije u stanju utjecati ni na smjer dizanja nečijeg kurca, koliko je nebitan i bespomoćan. Nije ni čudo da je puna Biblija njegovog bespomoćnog pižđenja.


Danijel Turina


toggle