Članak
ČLANCI

Jednostavna matematika

indeks


Klasična budistička teorija reinkarnacije temelji se na konceptu rasta karmičkog tijela akrecijom, što je polagan proces koji se odvija kroz veliki broj inkarnacija. Većina toga su "brze" inkarnacije u jednostavnim, kratkovječnim oblicima života poput bakterija i kukaca, što objašnjava ogromne brojeve koji se spominju, dakle milijune inkarnacija.

Uglavnom, karmičko tijelo koje definira "osjetljivo biće", kako to vele budisti, nije nešto što se da naštancati na brzinu. Bitno ga je lakše razbiti na sastavne dijelove disharmoničnim postupcima koji mu uništavaju unutarnje kohezivne veze, nego ga povećati ili popraviti oštećenja. Iznimka su tulpe i tulkui.

Isto tako, bića obično pripadaju određenoj "evolucijskoj grani", odnosno duše su kompatibilne s tijelima određenog tipa. To je stoga što biološka baza determinira razvoj astralnog tijela (emocionalnim reakcijama na osjetilne podražaje, percepcijom "lijepog", instinktivnim reakcijama i sl.), i duše imaju "astralne drivere" samo za određeni generalni tip biološke baze, odnosno "hardvera", i ne bi se mogle dobro snaći u nečemu bitno različitom od svojih par prethodnih inkarnacija.

To pak definira maksimalni broj "ljudskih duša", odnosno duša sposobnih za upravljanje ljudskom inkarnacijom. Budući da je broj ljudskih tijela kroz većinu povijesti i pretpovijesnog razdoblja bio razmjerno mali, odnosno dosezao je maksimalno stotinjak milijuna istodobno živućih ljudi, i da je rasao razmjerno polako, ne vidim matematičku osnovu za vjerovanje da postoji dramatično veliki pool neinkarniranih duša u ljudskoj evolucijskoj grani. Ukoliko je omjer 4:1, puno sam rekao. Dakle uzmimo da je maksimalni broj ljudskih duša u opticaju, inkarniranih i neinkarniranih, u doba prije industrijske revolucije bio oko pola milijarde.

Nagli porast broja ljudskih tijela u opticaju, u 20. i 21. stoljeću, suočava nas s dilemom. Budući da se duše nisu mogle tako brzo kreirati prirodnim evolucijskim procesima, očito je da u prekobrojnim tijelima mora biti inkarnirano nešto što je ispod standarda ljudskosti, dakle duhovna supstancija koja je ili puki "echo" globalnog astrala, moglo bi se reći tulpa, ili duše koje nisu "karmički zaslužile" ljudsko tijelo budući da su duhovno na razini životinjstva.

Ono čemu možemo svjedočiti u svijetu - izravno, putem medija i ovdje na newsima, definitivno potvrđuje tu liniju razmišljanja, jer većina ljudi postoji u obliku kojeg se najtočnije može opisati kao ljudska živina, stoka u ljudskom obličju, odnosno demonski nakot ispod svake razine ljudskosti.


Danijel Turina


toggle