Članak
ČLANCI

O kraju svijeta

indeks


Drazen Simunic wrote:
> > "Danijel Turina" wrote:
> >
>>> >>> No krasno, nisam si to tako zamisljao.
>> >> Da citiram tekst koji se spominje:
> >
> > Tocan opis danasnje situacije. Cak i demoni nemaju sto prigovorit
> > na to vec se sprdaju sa simbolikom samog unistenja.

Dosta toga u opisu meni izgleda kao opis nekog fizičkog fenomena, ali ja sam se više bavio drugim aspektima.

Recimo, opis propadanja vrline na svijetu, to meni izgleda kao ponašanje tulpe koja je izgubila vezu sa svojim kreatorom. Ako pretpostavimo da se u svijet red i smisao dovode odozgora, odnosno da ne nastaju kao posljedica interakcije samih svjetovnih elemenata, onda je takav opis zapravo ono što je za očekivati u slučaju da se "dezinkarnira" biće koje se inače inkarnira kroz fizički svijet i kroz njega provodi svoju volju. Apstraktno gledano, ako su svjesni fenomeni na materijalnom planu rezultat utjecaja duhovnog polja nekog višeg bića, smanjeni pritisak tog duhovnog polja imao bi takve rezultate. Također apstraktno gledano, smanjena transparencija fizičkih bića za to duhovno polje imala bi iste ili slične rezultate.

Dakle, predviđanje pojava pred "smak svijeta" odnosno kraj svjetovnog ciklusa konzistentno je s onim što bih ja očekivao u situaciji kad se Sanat Kumar izvuče iz svijeta, pa niža bića počnu manifestirati ponašanje astralnih konstrukata iz kojih je izvučena duša, i koji rade kaotične, zle i besmislene stvari poput muha bez glave. Iduća faza je prelazak svijeta u Božju vlast, budući da je iz svijeta izvučen duhovni utjecaj puruše koji ga je animirao, i Bog taj svijet "uvuče u sebe", odnosno rastvori u svoj duhovni prostor.

Bića koja nemaju vlastitu dušu nego inkarniraju samo to Sanat Kumarino duhovno polje u vremenu prije pralaye naći će se doslovno u situaciji muhe bez glave - kao nesuvisli zombiji koji bauljaju okolo u praznini, dezorijentaciji i besmislu. Očekivao bih da to nije nagla pojava nego nešto progresivno, kako se Sanat Kumarin utjecaj postupno gasi. Budući da nemaju dušu, nego je Sanat Kumar njihova "duša", takva bića zapravo nisu bića u užem smislu nego organska verzija tulpi kakve proizvode crni magi tibetanske škole.

Ono što bi moglo biti zanimljivije je učinak na bića koja imaju vlastitu dušu, odnosno duhovna tijela neovisna o Sanat Kumari, ali je njihova vlastita duhovna prisutnost u Sanat Kumarinom duhovnom polju potisnuta i marginalizirana, i nisu je u stanju uspostaviti kroz vlastito tijelo jer im nedostaje snage kojom bi potisnuli okolno sveprožimajuće polje. Ta bića će se naći u posebnoj situaciji, kao da su skinuli tijesne cipele za koje nisu ni bili svjesni da ih imaju. Zlo koje ih cijeli život muči će nestati i oni će osjetiti ogromno olakšanje i slobodu.

Druga vrsta bića su negdje između - imaju vlastita duhovna tijela, ali ona nisu samo potisnuta pod utjecajem Sanat Kumarinog duhovnog polja, nego se sa Sanar Kumarom nalaze u posebnoj vrsti simbiotskog odnosa. To su oni koji se nisu trudili razvijati neke duhovne organe nego su se umjesto toga oslanjali na Sanat Kumarino polje, otprilike onako kako se životnje oslanjaju na zemljinu atmosferu. Kad Sanat Kumarino polje nestane, oni će se naći u nezavidnoj situaciji da je nestala bitna stvar na kojoj su temeljili svoju egzistenciju, a vlastiti duhovni organ nisu u stanju dovoljno brzo razviti do stupnja da bude u stanju podržavati njihovu samostalnu duhovnu egzistenciju. Takvima predstoji ludilo i propast, budući da će se po pitanju duhovne egzistencije naći u istoj poziciji u kojoj bi se našao neki visokospecijalizirani biološki parazit u situaciji izumiranja vrste-domaćina.

Dakle očekivao bih da većina tetura okolo poput zombija, neki se nađu dezorijentirani i pitaju se koji je kurac, neki osjete ogromno olakšanje, a neki osjete agoniju i užas zato što im je nestalo astralno polje na koje su se oslanjali i u kojem su spletkarili sve svoje fantazije cijeli život i bez kojeg uopće ne znaju funkcionirati, i oni će se naći u ozbiljnim govnima, kao netko tko nije razvio pluća zato što se evolucijski prikopčavao na nečiji krvotok, ili kao netko tko nije razvijao pamćenje zato što se oslanjao na kompjutore pa mu je potpuno zakržljao taj dio mozga. Takvi će u ludilu bauljati okolo neko vrijeme pokušavajući se kao paraziti prikopčati na nekog drugog purušu, i ako ne nađu žrtvu umrijet će u ludilu.

Sve te procese ja promatram već neko vrijeme okolo, jer se tu radi o nečemu što ne nastupa trenutno nego postupno, ali u određenom trenutku će postati potpuno.


Danijel Turina


toggle